Tillverkningshistoria

1965  Vega Nr. 1 tillverkas i Mahogny

1966  Tillverkas 30st. varav 25 sjösattes detta år. Bensinmotor O21 13 hk, en del   med dragrör gängat i bägge ändar. Endast Dynastart, (kombinerad startmotor och generator), max 45 Ah. Kunder fick själva välja mellan mast i trä eller aluminium. Ej akterpulpit, mantågshöjd 400mm. Koppartank i styrbords sittbrunnsbänk. 

1967  Guleloxerad aluminium mast, popnitad travarskena för storsegel

1968  Mantågshöjd ökad till 500mm. Dubbla mantåg, höjd 600 mm.

1969  Förpulpit med urtag

1970   Bensinmotor O22 fr.o.m. Nr. 648?

1971   Inget nytt                                  

1972   Kunder fick välja mellan besinmotor O22 och dieselmotor MD6A, 10 hk. Dieselmotorn
kom någon gång mellan segelnr 1200 -1500. Dynastart med eget batteri, max 45 Ah. Tort avgasrör. Växelströmsgenerator med eget Batteri som förbrukningsbatteri. Plasttank i kölsvin för MD6A. Ränna i mast för travare?

1973  Natureloxerad aluminiummast

1974  Vått avgassystem

1975  10 % av skroven tillverkas i England

1976   Dieselmotor MD6B, 10hk. Endast en växelströmsgenerator, startmotor på  kuggkrans,
(ingen Dynastart). Nytt vått avgassystem. Ett startbatteri och ett förbrukarbatteri, båda 60Ah. Fr.o.m. c:a nr. 2850, rostfri tank i i babaords sittbrunnsbänk. tre lösa tjocka ryggkuddar på bägge sidor. Lägre hyllkant.          Garderob för om toaletten har utgått. Ändrat utförande på den den stora garderoben . Dubbla vikdörrar för- och akter om toaletten .

1977   Dieselmotor MD7A, 13 hk. Nytt däck, vitt med grövre halkmönster, platta (bredare) sargkanter. 70mm högre sittbrunn och pentry. Ny mast, Seldén från c:a nr. 3178. Ryggkuddar ersatta av två luckor i princip lika tidigare modeller.
Nya luckgångjärn i sittbrunn.

1978  Inget Nytt

1979   Sista tillverkningsåret. Sista segelnummer 3393

1982   De sista båtarna såldes av konkursboet med lös inredning och utan motor.

 Länspump i sittbrunn     År?  Troligen fr.o.m nr 3178 (kommentar Bo Mejner)         

Ränna i mast för travare         fr.o.m.             nr?                                                                                                                          

Avstängningsventiler för självläns i sittbrunn år  ?  Troligen fr.o.m. nr 3178 (kommentar
Bo Mejner)

Akterpulpit fr.o.m. nr?           

Originalet
upprättat av Pelle Wasberg 2008-10-08

Omskriven av Bo Mejner 2019-11-23

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå