Historia

Den välkända segelbåten Vega firade 2006 sitt 40 års jubileum. Urvegan, den s.k. Pluggen, skapades i trä 1965.
Den egentliga produktionen av denna plastbåt startade 1966 som kom att tillverkas i 3393 exemplar fram till 1980.*
Vegan är en 27 fots segelbåt med 4 kojplatser konstruerad av Per Brohäll för både tur- och kapp-segling. Vegan blev
på slutet av 60-talet något av den uppnåeliga drömmen om en riktig havskryssare för familjen. Under 70-talet slog
Albin Marin** rekordet för produktionstakten av segelbåtar i Sverige.

Vegan blev legendarisk på många sätt. Den förseddes med en för segelbåtar på 60-talet kraftig motor och inledde
därmed en epok med mycket mera motorgång för seglare och attraherade många familjeseglare och nybörjare.
Denna folkliga trend föraktades av en del seglare och myten om Vegan som en dålig segelbåt uppstod. Men å andra
sidan blev Vegaklassen en plantskola för en generation av havskappseglare. Under tidiga 70-talet kunde antalet
startande på Baltic Race (lilla banan i Gotland Runt) vara över 40 båtar och på Lidingö runt över 50 båtar.

När LYS-systemet infördes fick Vegan 1.00 vilket i och för sig visar att Vega i jämförelse med andra inte är någon dålig
segelbåt. I dag är Vegan ett mycket prisvärt alternativ för familjeseglaren. Som alla äldre båtar kan det finnas en del
att hålla efter och reparera. Då är det en fördel att det sedan länge finns ett klassförbund där man kan hålla kontakt
med andra Vegaskeppare.

Vegorna är spridda över världshaven. Ca 1/3 gick på export. Ända sedan Vegabåtarnas storhetstid som kappseglare har man haft internationella träffar som arrangerats av de nordeuropeiska Vegaklubbarna. Man träffades till att börja med mest för att mäta sina krafter i kappsegling, men redan tidigt ville man betona vänskapen och satte namnet “International Friendship Regatta” (IFR) på träffarna. Detta grundat på den stämning som rådde bland Vegseglarna.
Träffarna har varierat i storlek, karaktär och miljö. Från naturhamnar med dragspelsmusik till stadshamnar med flottans musikkår och tal av borgmästaren. Alla kommer inte i sin egen Vega vilket gör att någon kan t.ex. få “Amerikafrämmande” som gästbestättning. Kappsegling är dock inte längre huvudtemat. Många deltagare kommer enbart för att delta i festligheter och sightseeing, jämföra finesser i utrustningen på sina båtar och bryggmingla i största allmänhet.

I juli 2004 ordnades en sådan träff i Marstrand i samarbete med GKSS. 70 Vegor från 7 länder deltog. Plus tillresande från bl.a. USA och Mexiko.

Tilläggas kan att det finns Vegaklubbar i Danmark, Norge, Tyskland, Holland, USA och England vilka den Svenska Vegaklubben har ett nära samarbete med. Inte minst under det som ovan beskrivits som IFR. Arrangörskapet för regattan bestäms på ett internationellt möte och vandrar mellan länderna vartannat år. Vegaklubbarna i Norden har en gemensam tidning kallad Vegabladet. Tidningen är i A-4 format och i färgtryck. Vegabladet utges i 1000 exemplar 4 gånger om året och har redaktionen i Stockholm. Ansvarig utgivare är Jan Skoog vilken också är Vegaklubbens ordförande. Vegaklubben har en egen hemsida, www.vegaklubben.se.

* Uppgifter om antal varierar beroende på om man räknar in de båtar som på olika sätt gjordes färdiga efter Albin Marins konkurs.

** De äldre Vegorna såldes av Larsson Trade AB och kan ej identifieras som Albin. Från 1971 antogs dock företagsnamnet Albin Marin och alla Albinbåtar marknadsfördes med
förnamnet Albin.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå