Checklista inför sjösättning

För att få en så bra start på båtsäsongen som möjligt rekommenderar vi att du går genom båten och all utrustning innan den sjösätts.

 • Kontrollera båtens utrustning.
 • Sätt batterier på laddning.
 • Om du har gasol i båten bör du kontrollera slangar och leta efter torrsprickor. Gör ett läckagetest och byt vid minsta osäkerhet.
 • Testa att länspumpen och nivåbrytaren fungerar. Manuell pump skall provpumpas.
 • Kontrollera båtmotorn.
 • Kontrollera utrustningen och byt ut slitna delar.
 • Sätt utrustningen på plats.
 • Stäng skrovgenomföringar och montera tillbaka dyvikan (bottenpluggen). Tänk på att kolla tätheten på ventiler i både öppet och stängt läge.
 • Slangklämmor ska vara väl åtdragna. Testa genom att dra och vrida i dem. Vi rekommenderar två motstående slangklämmor vid varje genomföring.
 • Sätt tillbaka logg- och ekolodsgivaren.
 • Risken för stöld är stor under sjösättningstider så montera motor och annan stöldbegärlig utrustning så nära din tid för sjösättning som möjligt.
 • Säkerhetsutrustning att ha koll på.
 • När båten väl är i sjön och du ska använda den är det viktigt att säkerhetsutrustningen fungerar och är i gott skick. Följande utrustning är bra att ha ombord:
 • Brandsläckare
 • Livboj
 • Nödsignaler
 • Brand- och gasolvarnare
 • Förbandsartiklar

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå