Om Vegaklubben

Vegaklubben

Vegaklubben är en sammanslutning som verkar för gemenskap mellan Vega-seglare på olika sätt samt för utbyte av erfarenheter och råd.

Vegaklubben är också ett klassförbund inom Svenska Seglarförbundet för entypsklassen Vega med syfte att administrera och uppmuntra
kappsegling i vegaklassen.
Axplock ur klubbens verksamhet

Vegabladet, vår medlemstidning ger vi ut som nättidning med 4 nummer per år. I Vegabladet finner man:
– Vad som händer i vegavärlden.
– Tekniska tips
– Segla Vega råd
– Marknaden, en fri annonsplats där medlemmar kan köpa/byta/sälja båtar och båtprylar med varandra.
– Besök ombord, Vegaägare berättar om sina båtar och hur de har utrustat dem.

Tekniska tips har samlats genom åren. Nu finns det 125 st. Nya tekniska tips ges ut med Vegabladet.

Handböcker till vissa motorer och nytryck av gamla Vegahandboken.

Kurser i motorskötsel, seglingsteknik inkl. besök hos segelmakare.

Klubbträffar på egen köl i trevliga hamnar eller diskussion kring intressantaämnen vintertid.

Hemsida www.vegaklubben.se med bl.a. forum för tekniska frågor samt köp- och sälj-annonser. Där finns också sidor med Segla Vega råd, äldre Vegablad, Tekniska tips och Tekniksa artiklar.

Seglingsträffar anordnas årligen.

Internationella Vegakontakter underlättas genom organisationen VEGA One Design Association (VODA).

Vega International Friendship Regatta anordnas i regel vartannat år. I Sverige hade vi den 1994 i Stockholms skärgård, 2004 Marstrand på Västkusten och 2014 i Landskrona.

Kappsegling seglas i entyp- eller LYS-klass.

Matrikel över medlemmar där man lätt kan hitta sina Vegagrannar utges sporadiskt.

Vegaregioner finns på Västkusten, Sydkusten, Ostkusten, Vänern/Vättern och Stockholmsregionen. För kontakt kontakta någon i styrelsen eller funktionär.

Medlemskap fås enklast genom att betala in medlemsavgiften 230:- till Vegaklubbens bankgiro 5630 6350. Uppge namn, adress, tel.nr, epostadress, Veganummer och båtnamn.

Mer information? Skriv, maila eller ring till Vegaklubben. Maila på info@vegaklubben.se eller ring någon i styrelsen:
Gunnar Ljungholm (medlemsregistret) Tel: 070-717 00 90

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå