Vegaklubbens  årsmöte är det högsta beslutande organ. Där man väljer styrelse och beslutar om avgifter och budget.

Inlämnade motioner har behandlats och redovisas.

Årets möte var på Sjöhistoriska den 16 Mars.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå