Köpa Vega

Checklista vid inspektion av begagnad Vega

Denna lista är tänkt att hjälpa blivande Vegaägare att kontrollera kända fel hos Vegan. Vegaklubben har inte för avsikt att hålla denna lista uppdaterad med samtliga fel som kan tänkas finnas på en Albin Vega. Listan är endast tänkt att informera om tänkbara fel.

Det kan se ut som om Vegor är behäftade med skrämmande många fel men i jämförelse med andra båttyper som är 30-40 år gamla är det inte så farligt. Utan att ha någon annan statistik än vad vi kan minnas ha hört genom åren har vi försökt bedöma hur vanliga ett vissa fel är. Om en Vega skulle ha fel behöver det inte innbära att Vegan i sig är ett dåligt köp, men om fel finns bör det avspeglas på priset.

Vegaklubben tar inget som helst ansvar för vad som står i denna lista, hur kontrollerna går till eller vilka fel som inte står med i denna lista. Vegaklubben tar ej heller ansvar för genomförda köp av personer/företag som använt denna lista. Om en besikting önskas hänvisar Vegaklubben till certifierade besiktningmän.

 • Mastbalken bör kontrolleras på Vegan. Med åren kan den sjunka in i båten. Ett relativt
  vanligt problem om båten seglats i hårt väder eller haft riggen hårt ansatt. Detta kan
  åtgärdas genom att montera en mastbalkförstärkning tillverkas av en aluminiumskiva och bultas fast under garneringen ovanför ruffdörren bör ha gjorts på äldre Vegor. För att testa om mastbalken är försvagad är det bara att försöka öppna toadörren. Om det tar emot i överkant är det dags att förstärka mastbalken! Kontrollera även att inte någon oseriös har hyvlat ned toadörren i överkant för att på så sätt åtgärda problemet. 
 • Rodret är en annan punkt som bör kontrolleras. Infästningen mot hjärtstocken i rodret kan
  släppa om svetsar i roderkonstruktionen är dåligt utförda. (Ett problem på flera båttyper).
  Felet är inte så vanligt, men naturligtvis riktigt illa när det inträffar. Om så skett måste man
  öppna upp hela rodret och plasta samt svetsa om infästningen. För att kontrollera infästningen
  ska båten helst vara på land. En person ska stå på marken och hålla emot rodret samtidigt
  som någon försöker vrida rodret med hjälp av roderpinnen i sittbrunnen. Om det glappar
  vid lagom ansträngning kan infästningen ha släppt. (I bästa fall kan det dock vara kopplingen
  mellan rorkult och hjärtstock som har lossnat.)Kontrollen går också att göra i sjön. En vickar
  på rorkulten och en annan hänger i badstegen och sätter fötterna på roderbladet. Då känns det
  tydligt när det glappar. Det brukar också kännas direkt i rorkulten när något är skumt. Man
  bör i första hand kontrollera att glappet inte sitter mellan rorkult och hjärtstock. Om glappet
  sitter där behövs endast bulten som klämmer åt hylsan dras åt. 
 • Skarven mellan däck och skrov kan läcka. Relativt vanligt på de äldsta Vegorna. Går att åtgärda
  med sikaflex, allra bäst om man lossar på alla däcksbultar för att få in tillräckligt med sikaflex i
  skarven. Lite mer provisoriskt går det bra (och betydligt enklare!) att lägga sikaflex utanpå skarven. 
 • Kölens framkant kan vara skadad från tidigare grundstötningar. Relativt vanligt, men oftast ofarligt.
  Ta med skruvmejsel och hammare och knacka lätt på kölen och undersök om det finns skador.
  ”Krosskador” i kölens framkant behöver man inte vara så rädd för, inte ens om man ser glasfibern
  sticka fram. Det är viktigt att välja rätt plast, epoxi och blanda in glasfiber när det behövs. Man
  måste vara noga med avfettning/renslipning och rätt härdningsvärme. Använd aceton och bilens
  kupévärmare. Sen är det bara att ”skulptera” fram sin nya framkant. Man kan väl se det som en
  fördel med Vega att vi har en ”krosszon” som är lätt att laga.
 • Reverseringen är en annan punkt som ska kontrolleras och är en rätt vanlig felkälla. Vegamotorerna
  har inget backslag utan använder reversering istället. Dvs motorn arbetar endast åt ett håll och för
  att backa ändrar man positionen på propellerbladen. Denna anordning fungerar bra när den är rätt
  inställd. Men se till att inte få en lina i propellern, då kan det vara kört! Har ägaren skött smörjningen?
  Det är svårt att hitta mekaniker som kan och vill repararera/renovera reverseringar. De kan helt enkelt
  inte göra det idag. Dock finns det bra dokumentation att tillgå från Vegaklubben hur man gör detta,
  men man bör vara någonlunda händig för att ge sig på detta. Många Vegaägare har renoverat sina
  reverseringar, så tips och trix går att få! Även reverseringen är svår att kontollera och inspektera.
  När motorn är igång kan man också kontrollera att propellern verkligen ändrar riktning när man ändrar
  manöverspaken framåt/bakåt. I vissa extremfall kan man endast backa i full fart. På land kan
  mankontrollera att bladen står i neutralläge, när manöverspaken är i neutralläge och att det går att flöjla
  propellerbladen. Propellern ska inte ha några skador eller skeva blad. Propellerblad kostar tusenlappar.
 • Packboxen och akterstävlaget  (lagringen där propelleraxeln kommer ut ur skrovet). När båten
  gått mycket för motor slits lagret. Man kan kontollera att det inte läcker in vatten i framkanten på
  packboxen. Där kan man också se om axeln (egentligen den sk manöverhylsan, även kallat dragrör)
  är sliten. Detta innebär troligtvis att en renovering snart krävs, dvs. att reverseringen måste
  demonteras. Om båten står på land kan man kolla att max glapp i stävlagret är ca ½ mm och att det
  inte läcker ut olja i lagrets akterkant.
 • Fönstren kan läcka. Tråkigt om det droppar in när det regnar! Kontrollera genom att hinka vatten på
  fönstren. Inget vatten bör komma in i båten. Nya gummilister går att köpa dock  är det svårt att få dessa lister täta då man numera inte har tillräckligt med mjukmedel i gummit (lag krav) eller så byter man ut
  fönstren mot mer säkrare fönster med metallram.
 • Böldpest Detta problem är inte specifikt för Albin Vega utan drabbar de flesta äldre båtar. För att
  kontrollera om en båt är drabbad ska båten stå på land. Om det finns vätskefyllda blåsor på roder
  och köl så är båten drabbad. Hållfastheten behöver inte vara försvagad, men det är bra att veta om
  detta innan man slår till på båten. Om man vill ha en slät botten blir man irriterad av allt knotter som
  kan uppstå. Botemedlet är epoxibehandling, men det är jobbigt och har vad vi vet bara gjorts på ett
  fåtal Vegor.
 • Segel: Ju nyare segel, desto bättre. Ettt nytt storsegel och genua med rulle kostar över 25.000:- medan
  ett originalsegel troligtvis är helt slut. Hur vill du segla? En modern(!) kryssfock och ett bra storsegel är
  viktigt. Urblåsta genuor och storsegel går bra på undanvind, men kan vara helt hopplösa på kryss. Ett
  gammalt storsegel kan användas ett tag, tills du tröttnar på eländiga kryssar med en krängande och
  lovgirig båt. Motmedlet är att reva tidigt. Har båten modern revanordning eller har den kvar
  orginalrullrevningen? Den sistnämnda förstör storseglet.
 • Överbyggnad: Kontrollera däcket noga. Leta efter eventuella sprickor, om det sviktar eller knastrar när man
  går på det, att mastfoten inte är insjunken, vantskruvar är ok, stuvutrymmena är rena och snygga. Lyft på
  durkluckan i sittbrunnen. Ser det snyggt och fint ut? Inget olje eller fettspill!
 • Isoleringsklädseln innanför bordläggningen. Är den bytt? Hur luktar det i ruffen? Inget allvarligt, men det är
  rätt jobbigt att skrapa rent och sätta in ny klädsel.
 • Allmänskicket på båten bör också vara med och avgöra priset på båten. Första intrycket, verkar den välskött,
  ren och snygg, inte luktar mögel eller smuts. Seglens skick, nyare madrasser, elektronik som ingår,
  inredningens skick, övrig tillhörande utrustning. Ingår vagga, täckställning samt presseningar? Ligger båten
  kvar på land gör en ockulärbesiktning av skrovet utvändigt. Inga skador eller sprickor.   Övriga tillbehör
  som höjer värdet är toa med septitank, sugtömning av septitank, kylskåp, plotter, sittbrunnstält, autopilot,
  rullfock, värmare, gps, ekolod, logg, vhf, spis, nytt tågvirke, spinnaker, ny sprayhood och bomkapell m.m.
 
           Grattis till ett bra båtval!!
 
Har ni några frågor om Vegan hänvisar vi till vårt forum där ni kan ställa frågor om allt inom Vega-världen. Gå till www.vegaklubben.se och klicka på Forum.

Under Om Vega->Tillverkningshistoria kan ni kontrollera årsmodell efter de modifikationer som gjorts.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå