Här finns klassreglerna samt mätformulär. Båda på engelska från Vega One Design Association (VODA).