Styrelsen ser efter årsmötet 2018 ut på följande sätt:

Ordförande       Bo Mejner     070-2469028 V3200 NostraVega    

Vice ordförande     Jan Skoog     08-7565759   V1959 Chans

Ledamot            Leif Espling            070-2856689  

Sekreterare          Lars Emell        08-382897   V789   Emma

Webmaster        Vakant

Ledamot ekonomi     Gunnar Ljungholm 070-7170090 V2326 Lufsan

Ledamot klubbprylar  Lars Emell          08-382897  V783   Emma

Ledamot          Bengt-Åke Fri   08-58171028  V30  Vitamine

Ledamot teknisk support  Jarmo Haverinen   076-2726801     V1595 Endorfina

Tillförordnad webmaster   Lars Zandén     070-4264054