Som medlem får du:

Vegabladet som utkommer fyra nr per år.
Matrikel över medlemmarna i klubben.
Tekniska tips med förbättringar och modifikationer på Vegan.
Kurser i exempelvis motorskötsel och seglingsteknik.
Klubbträffar på egen köl i trevliga hamnar.
Seglingsträffar  
Klassbevis utfärdas.  
Gamla Vegablad från 1981 och framåt.

Medlemsavgiften är 230:-
Vegaklubbens bankgiro 5630-6350.
Ange Namn, adress, tel.nr, epostadress, båtnamn och veganummer.

Om du har frågor kan du kontakta någon i styrelsen.