Här är de eftertraktade råden för bättre segling!

Om man vill segla sin VEGA väl och effektivt, så är det några saker man måste lära sig:

Man måste skota och trimma sina segel, dvs. forma och vinkla dem i förhållande till vinden. Riggen måste trimmas, vilket i huvudsak betyder att masten ska stå rakt och att förstaget ska ha rätt spänning. Man måste även trimma sin båt så att den flyter på bästa möjliga sätt i förhållande till vind och sjö.

Totalt finns det 17 artiklar skrivna av Lars Lemby som hjälper dig att bli en bättre vegaseglare.