Styrelsen

Styrelsen ser efter årsmötet 2016 ut på följande sätt:

Ordförande          Bo Mejner       070-2469028    V3200 NostraVega 

Vice ordförande         Jan Skoog     08-7565759   V1959 Chans

Kassör             Börje Isaksson   070-6543373 V2576 Medisa

Sekreterare        Lars Emell       08-382897   V789   Emma

Webmaster        Vakant

Ledamot ekonomi     Gunnar Ljungholm 070-7170090 V2326 Lufsan

Ledamot klubbprylar  Lars Emell        08-382897  V783   Emma

Ledamot          Bengt-Åke Fri    08-58171028  V30  Vitamine

Ledamot teknisk support   Jarmo Haverinen   070-2169225  V1595 Endorfina

Tillförordnad webmaster   Lars Zandén     070-4264054